FESTIVAL ZDRAVIA, REGENERÁCIE A PRÍRODY – Kaviareň U vlka, Starý Smokovec

FESTIVAL ZDRAVIA, REGENERÁCIE A PRÍRODY
12. – 14. 10. 2018

piatok 12. 10. 2018, 19:00

VODA ZNAMENÁ ŽIVOT 
Rozprávanie a premietanie ekológa a ochranára Erika Baláža o vode. 
Voda znamená život. Nik s ňou nezaobchádza šetrnejšie ako príroda sama. Ona našla riešenia, ako oklamať gravitáciu a zadržať vodu v strmých svahoch. Život zachytáva vodu v mikroskopických štruktúrach v pôde, v rašeliniskách, v bobrích hrádzach, v záplavových územiach riek. Táto elementárna pravda sa stáva strhujúcim zážitkom pre každého, kto sa rozhodne pátrať po rozmanitých príbehoch, v ktorých sa život stretáva s vodou.

sobota 13. 10. 2018, 19:00
ZDRAVÉ BÝVANIE
Architekt Pavol Mészáros, jeden z projektantov Krásnych Sadov v Mlynici, vám predstaví svoj pohľad na ekologické bývanie a prístup k plánovaniu a projektovaniu.
Zdravé bývanie nie je len o zdravých stavebných materiáloch a pestovaní biopotravín, ale najmä o prístupe k životu, o obeti, zodpovednosti a uvedomelosti. Celá spoločnosť sa nachádza v situácii, kedy je nevyhnutné sa zamyslieť nad sebou samým a spoločnosťou, ktorú svojím žitím tvoríme.
nedeľa 14. 10. 2018, 19:00
SPEVY TATRANSKÝCH TRÁV 
Hudobné vystúpenie Eugena Viglašského (píšťalky, fujara a gitara) a Vlasty Kardó (gitara). 
„To trávy putujú, ledva im nohy naše stačia, batôžky rosy na pleciach po nociach poctivo vláčia. V nich smútky starých plánok, znášajú tajne zo strání, vo vodách jarných perú ich. Všetko, čo sami vedieť nechceme, to trávy o nás vedia. Korene plné diaľok má, a zrelosť nesie v zrnách. Tá pani mocná, Zeme kráľovná. Tráva túlavá.“ (Žofka Fridrichová, báseň Trávy túlavé)