PSOTKOV MEMORIÁL

14. – 16.10.2011 – PSOTKOV MEMORIÁL – V dňoch 14. – 16. 10. 2011 sa uskutoční už 27. ročník Psotkovho memoriálu na Sliezskom dome (vysokohorský kros a spomienkové stretnutie)

line